Co lepsze - wypowiedzenie umowy o pracę czy za porozumieniem stron?

Praca i biznes

26-12-2020

Niestety z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa wielu pracodawców musiało podjąć trudną decyzję dotyczącą redukcji część etatów. O jakich formalnościach w takiej sytuacji należy pamiętać? Jaki aspekt prawny ma wypowiedzenie umowy o pracę? Czy może lepszym rozwiązaniem jest zwolnienie za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę – najważniejsze kwestie prawne.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę na okres próbny lub na umowę na czas określony pracodawca zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem może złożyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę bez specjalnego motywowania takiej decyzji. Inaczej wygląda to natomiast przy wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi, który zatrudniony jest na czas nieokreślony. W takiej sytuacji pracodawca musi, bowiem określić jasną przyczynę wypowiedzenia. Należy również podkreślić, że pracodawca zawsze musi pamiętać o tym, aby w wypowiedzeniu umowy o pracę (niezależnie od czasu, na jaki była zawarta) zachować odpowiedni okres wypowiedzenia, który uzależniony jest od stażu pracy. Konkretne okresy wypowiedzenia, jakie należy zastosować regulują przepisy kodeksu pracy. Warto również podkreślić, że przy wypowiedzeniu umowy o pracę duże znaczenie ma zachowanie odpowiedniej formy wypowiedzenia i uwzględnienie wszystkich niezbędnych elementów. Ponadto w sytuacji, w której redukcja etatów jest spowodowana trudną sytuacją ekonomiczną firma zatrudniająca powyżej 20 pracowników może zastosować zwolnienia grupowe lub indywidualne nawet w przypadku pracowników, którzy znajdują się pod tak zwana szczególna ochroną. Przy wypowiedzeniu umowy o prace należy również pamiętać o konieczności wypłacenia odprawy.

Co lepsze - wypowiedzenie umowy o pracę czy za porozumieniem stron?

Zwolnienie za porozumieniem stron.

Zwolnienie na podstawie porozumienia stron jest bardziej elastyczną formą rozwiązania stosunku pracy. W takiej sytuacji większość kwestii regulują pomiędzy sobą pracodawca i pracownik (mogą ustalić np. długość okresu wypowiedzenia). Warto zauważyć natomiast, że jeżeli dana firma zatrudnia powyżej 20 osób to zwalniany pracownik zachowuje swoje prawo do odprawy. Pracodawca nie ma jednak obowiązku udostępniania mu dni wolnych na poszukiwanie nowego miejsca pracy.

Podobne artykuły