Wydarzenia kulturalne w Krakowie w okresie jesiennym

Rozrywka

18-10-2021

Rodzinne spędzanie czasu w Krakowie można sobie dobrze zaplanować i przeżyć mnóstwo cudownych chwil. Doskonałym pomysłem jest na przykład rodzina gra terenowa dla superbohaterów, dzięki której odkrywa się zielone miejsce w Nowej Hucie. Zabawa rozpoczęła się 8 października i potrwa do końca bieżącego miesiąca. Jest to rodzaj połączenia edukacji, zabawy i spacerów w jeden bardzo ważny element – integrację rodzinną. Poza tym stanowi najlepszą rozrywkę dla dzieci, które w celu rozwiązywania poszczególnych zagadek uruchamiają wszystkie swoje zmysły.

Wydarzenia kulturalne w Krakowie w okresie jesiennym

Najciekawsze wydarzenia w Krakowie

Dokonania studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wymagają właściwej prezentacji, umożliwi to realizacja projektu Open Art. Podczas wydarzenia przedstawionych zostanie aż 25 projektów artystycznych, będzie to miało miejsce w okresie od 15 października do 15 listopada. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć sztukę wizualną i performatywną, a także z zakresu muzyki, optyki, kinetyki oraz akustyki. Wszystkie kreatywne rozwiązania są pewnego rodzaju realizacją idei konfrontacji różnych stylów sztuki. Wiele mówi opis tego wydarzenia dostępny na stronie karnet.krakowculture.pl, z którego jasno wynika, że jest to projekt wszechstronny. Dochodzi do połączenia wystaw reprezentowanych przez artystów tworzących w innych stylistykach. Siły połączyli również organizatorzy – wyróżnia się trzech – Akademię Sztuk Pięknych oraz Uniwersytet Ekonomiczny znajdujące się w Krakowie i Sztuka na UEK. Warto wspomnieć również o partnerze, czyli Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Chcąc jeszcze lepiej poznać różne odsłony sztuki, można wybrać się na Open Eyes Art Festival. Jego organizatorem jest Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, wskazuje on w sposób wyraźny sztuka jest w stanie połączyć nawet najbardziej odległe światy. Wszelkie odbywające się wystawy, koncerty, happeningi oraz konferencje są organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych.

Portrety Krakowian – dzieła Leszka Sobockiego

Bardzo ciekawym wydarzeniem jest prezentacja portretów i autoportretów, których autorem jest Leszek Sobocki, powstawały one na przestrzeni ostatnich 20 lat. Grupą, która wiedzie zdecydowany prym w dziełach artysty, są osoby z jego najbliższego otoczenia. Utrwalał w ten sposób wizerunki ludzi, których działalność miała dla niego duże znaczenie, czasami decydowało również duchowe oraz intelektualne podobieństwo. Większość prezentowanych dzieł to autoportrety, które nawiązują ściśle do malarstwa z epoki baroku oraz Młodej Polski. Zaawansowane pokrewieństwo w aspekcie artystycznym i metaforycznego wyrazu łączyło Sobockiego z Jackiem Malczewskim. Obaj malarze kładli szczególny nacisk na koncentrację oraz komentowanie bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Stworzone autoportrety niejednokrotnie przybierają postawy krytyczne, ironiczne oraz moralizatorskie. Leszek Sobocki wychodzi z założenia, że odpowiedzialnością twórców jest tworzenie społecznej odpowiedzialności. Poruszył także tematy najbardziej aktualne, między innymi wrogie postępowanie ze społecznością LGBT.

Podobne artykuły