Kto może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie?

Praca i biznes

19-05-2021

Opłacanie składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy. Osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej mogą jednak być potraktowani w sposób uprzywilejowany. Chodzi o opłacanie preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne, należy jednak spełnić określone kryteria.

Kto może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie?

Ulga dla nowych przedsiębiorców

Preferencyjne składki na ubezpieczenie dotyczą jedynie osób rozpoczynających prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wysokość przekazywanych do ZUS-u kwot może ulec zmniejszeniu na okres 24 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie prowadzenia działalności. W zakresie tej ulgi, przedsiębiorca nie musi ponadto przekazywać środków na Fundusz Pracy. Z tych zasad wyłączeni są właściciele firm, którzy mają obowiązek opłacania wyłącznie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Są to osoby, które poza prowadzeniem działalności wykonują jeszcze inną pracę zarobkową, na podstawie umowy o pracę.

Jakie są wartości preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne?

Zasadniczo osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składek na poczet ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Może natomiast, lecz nie musi – opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Opłacanie składek ubezpieczeniowych na zasadach preferencyjnych zakłada w pierwszej kolejności samodzielnie zadeklarowanie konkretnej, indywidualnej kwoty. Oczywiście istnieje jej dolna granica, nie może wynosić mniej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od zasad udzielania tego rodzaju ulgi są wyjątki. Nie mogą z nich skorzystać ci, którzy już prowadzą lub prowadzili działalność pozarolniczą w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych. Wyłączone są ponadto osoby wykonujące działalność gospodarczą na rzecz dawnego pracodawcy, u którego wykonują czynności wchodzące w zakres prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przyjmuje się, że nie może mieć to miejsca w ciągu dwóch ostatnich lat od momentu rozpoczęcia prowadzenia firmy.

Podobne artykuły