Rodzaje umów o pracę

Praca i biznes

28-12-2020

By podjąć jakąś pracę konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy. W Polsce występuje kilka rodzajów umów, które można zawrzeć, rozpoczynając daną pracę. Jakie zatem rodzaje umów o pracę można wyróżnić?

Umowa o pracę

Umowa o pracę to inaczej mówiąc wykonywanie danego stosunku pracy. Zobowiązuje ona pracownika do wykonania danej pracy pod kierownictwem i nadzorem ze strony pracodawcy. Za jej spełnienie osoba zatrudniona otrzymuje ustalone wcześniej wynagrodzenie.

Stosunek pracy

W momencie podpisania umowy o pracę następuje zawiązanie stosunku pracy. To specyficzna więź jaka tworzy się między pracownikiem a pracodawcą. Dzięki temu stosunkowi osoba zatrudniona zobowiązuje się do wykonywania swych obowiązków w określonym miejscu i czasie przez osobę pracodawcy. Za ich spełnienie pracodawca wypłaca odpowiednią pensję. Zawiązanie stosunku pracy oznacza, że pracownik wykonuje powierzoną pracę samodzielnie, pod nadzorem, w konkretnym miejscu i czasie. Po jej wykonaniu otrzymuje wynagrodzenie. Ten rodzaj stosunku charakteryzuje odpłatność. Każda wypłata powinna być proporcjonalna do trudu włożonego w wykonywaną pracę. Nie może być ona mniejsza, aniżeli minimalna pensja.

Stosunek pracy rozpoczyna się w momencie podpisania umowy o pracę. Jej sporządzenie wymaga obopólnego ustalenia warunków pracy i zapłaty.

Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę

Wyróżnia się cztery rodzaje umów o pracę. Mowa tutaj o umowie o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na okres wykonywania określonej pracy oraz umowa na okres próbny. Nie ma możliwości zawarcia innych rodzajów umów, aniżeli te wyżej zaprezentowane.

Wymienione umowy mogą być umowami czasowymi bądź bezterminowymi. Ten drugi rodzaj często nazywany jest mianem umów na czas nieokreślony. Umowy czasowe to umowy na okres próbny, czas określony lub na czas wykonywania danej pracy. Umowa kończy się, gdy czas umowy ulega końcu. Spotykana jest również umowa na zastępstwo. Jest ona zawierana w momencie, gdy występuje konieczność zastąpienia pracownika, który podlega absencji.

 

Podobne artykuły