Komunikacja z klientem - podstawa budowania zaufania

Praca i biznes

01-07-2021

Każdy przedsiębiorca wie, że równie ważne, jak pozyskanie klienta jest jego zatrzymanie. Oferowanie wysokiej jakości produktów czy usług, wpisanie się w potrzeby rynku i odpowiednia reklama mogą okazać się niewystarczające, gdy marka nie posiada zaufania stałych klientów. Podstawą takiego zaufania jest między innymi dobre poznanie swojego klienta oraz budowanie jego lojalności poprzez wywoływanie pozytywnych skojarzeń i emocji. Aby utrzymać konsumenta na dłużej, bardzo ważna jest stała komunikacja oraz widoczność marki. Komunikacja nie powinna ograniczać się do jednego kanału - klient zawsze musi mieć wybór.  Mądrze dobrany program lojalnościowy potrafi zdziałać na tym polu cuda.  

Komunikacja i program lojalnościowy - co mają wspólnego?

Kanały komunikacji, takie jak maile (newslettery), sms-y i aplikacje mobilne to powszechnie stosowane sposoby zjednywania sobie sympatii i lojalności klienta. Członek klubu, subskrybent czy posiadacz karty z punktami musi odczuć, że marka dostosowuje się do jego  indywidualnych potrzeb i preferencji. Dzięki spersonalizowanym wiadomościom o promocjach klient poczuje się doceniony i chętniej skorzysta z oferty, a newslettery nie będą kojarzyć mu się ze spamem. Komunikacja przez kanały społecznościowe buduje poczucie dialogu i bliskości marki. Specjaliści wskazują, że aby program lojalnościowy dawał oczekiwane efekty, niezbędna jest intensywna komunikacja. Oczywiście nie wystarczy sama intensywność, ważna jest również jakość komunikacji oraz aspekt merytoryczny.

 

Ważne jest też to, by wszystkie komunikaty były spójne z całościową wizją brandu. Wszystkie treści, w tym język, powinny być dostosowane do docelowego odbiorcy. Jak widać, czynników wpływających na wybór sposobu komunikacji  jest wiele, dlatego marka powinna również dysponować odpowiednimi narzędziami do kontroli i optymalizacji komunikacji. Produkt oferowany przez firmę Spartavity - Sparta Loyalty Platform - ułatwia kontrolę  kontaktu z klientem, zaś Sparta Analytic pozwala zebrać i przeanalizować dane wdrożonego programu lojalnościowego.

Dlaczego analiza konsumenta jest ważna?

Dzięki wnikliwej analizie informacji zebranych w programie lojalnościowym, przedsiębiorca może dowiedzieć się,  jaka grupa klientów pozytywnie odpowiada na jego komunikaty, czy też uzyskać informację o tym, kto i w jakich punktach wydaje najwięcej. Pogłębianie wiedzy o klientach pozwala oddziaływać na ich postawy i przyszłe zachowania konsumenckie. Ciągła analiza danych daje możliwość planowania przyszłych zmian rynkowych, pomaga w określeniu kierunków rozwoju marki oraz  pozwala zapobiegać kryzysom i reagować na ewentualne spadki.  

 

Niewątpliwie komunikacja to klucz do sukcesu, jednak aby była skuteczna niezbędna jest wnikliwa analiza. Kontakt z klientem, program lojalnościowy, marketing i analiza konsumenta to terminy, które mogą wydawać się odległe, jednak w rzeczywistości są bardzo zbliżone. Warto o tym pamiętać i zdecydować się na skorzystanie z platformy, która pozwala kontrolować każdy z wymienionych aspektów pozyskiwania i utrzymywania klienta.

Komunikacja z klientem - podstawa budowania zaufania

Podobne artykuły