Jak i dlaczego warto zostać ekspertem ds. doskonalenia procesów produkcyjnych?

Praca i biznes

18-07-2021

Doskonalenie procesów produkcyjnych pozwala na poprawę efektywności i wydajności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie przez firmę wyższych dochodów oraz obniżanie kosztów. Aby jednak skutecznie udoskonalać owe procesy w firmie, konieczna jest specjalistyczna wiedza. W jaki sposób ją zdobyć? Pomoże w tym profesjonalne szkolenie na specjalistę ds. doskonalenia procesów produkcyjnych.

Profesjonalne szkolenie eksperckie

Profesjonalne doskonalenie procesów produkcyjnych to niełatwe zadanie. Wymaga ono specjalistycznej, niszowej wiedzy oraz wysokich kwalifikacji w ramach optymalizacji i standaryzacji procesów produkcji. Dlatego też od osób chcących zajmować się zawodowo tego rodzaju zadaniami wymaga się odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych szkoleniami i certyfikatami. Rozbudowany program kursu pozwala zdobyć kompleksową wiedzę w tym temacie. Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik uzyskuje certyfikat.

Jak i dlaczego warto zostać ekspertem ds. doskonalenia procesów produkcyjnych?

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych to polecane rozwiązanie przede wszystkim dla inżynierów procesu. Sprawdzi się także w przypadku inżynierów produkcji, jak również specjalistów ciągłego doskonalenia firm produkcyjnych. Kursy są dedykowane zainteresowanym osobom z różnych branż, zwłaszcza maszynowej, motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, lotniczej czy opakowaniowej. Nadają się także znakomicie dla pracowników branży kosmetycznej, farmaceutycznej i spożywczej. Podsumowując, doskonalenie procesów produkcyjnych jest niezastąpione w każdej dziedzinie przemysłu, w której produkowane są różnego rodzaju produkty, maszyny czy urządzenia.

Korzyści dla firmy i uczestnika

Zarówno uczestnik kursu, jak i firma, w której jest on zatrudniony, zyskuje wiele korzyści dzięki szkoleniu. Ukończenie rozbudowanego, zaawansowanego programu szkoleniowego, a także późniejsza certyfikacja daje przedsiębiorstwu gwarancję, że doskonalenie procesów produkcyjnych w firmie zostanie zrealizowane w pełni profesjonalny sposób. Dzięki kursowi nadzorowanie i optymalizowanie procesów będą zgodne z założeniami Lean Manufacturing, czyli metody polegającej na dążeniu do usunięcia wad, awarii i wypadków w procesie produkcji.

Uczestnictwo i ukończenie szkolenia gwarantują przedsiębiorstwu także odpowiednie podejście do optymalizowania procesów pod kątem redukowania głównych strat. Zapewnia też optymalizację strat poprzez podejście zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania produkcją, w tym zwłaszcza redukcją czasu przejścia.

Sam uczestnik również zyskuje wiele korzyści dzięki ukończeniu szkolenia. Przede wszystkim może on dołączyć do wąskiej, niszowej wręcz grupy eksperckiej, która może się poszczycić zdolnością rozumienia procesów produkcyjnych oraz ich prawidłowej organizacji. Osoba ta nabędzie także szerokie kompetencje merytoryczne w zakresie uczenia innych osób wewnątrz przedsiębiorstwa, co przełoży się również na podnoszenie umiejętności własnych. Zaletą tego rozwiązania jest ponadto zdobycie umiejętności wykorzystywania rozmaitych narzędzi poznawczych, w tym m.in. normowania, reorganizacji stanowisk z uwzględnieniem ergonomii, standaryzowania, optymalizowania logistyki wewnątrz organizacji albo analizy procesu.

Partnerem materiału jest TQMsoft.

Podobne artykuły