Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe

Informacje z Polski

12-01-2021

Przedsiębiorcy zmuszeni zaprzestania własnych działań zawodowych tacy jak np. właściciele restauracji czy stoków narciarskich mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe wynikające z przeciwdziałania skutkom wywołanym przez COVID-19. Jest to dedykowane osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą (RSP-DD). Jak złożyć taki wniosek?

Sposób złożenia wniosku

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe mogą złożyć firmy, które otrzymały już wypłatę świadczenia postojowego. By tego dokonać należy się zalogować do swojego konta na PUE ZUS, następnie trzeba przejść do zakładki „Płatnik” i z bocznego menu wybrać „Dokumenty i Wiadomości” – „Dokumenty robocze”. Po tej czynności klikamy przycisk „Utwórz nowy” i wniosek RSP-DD można wybrać z listy dostępnych dokumentów. Zamiast tego można również użyć filtra i wyszukać po nazwie: Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Gdy go odnajdziemy musimy zaznaczyć wniosek i wejść w „Utwórz dokument”.

Innym sposobem utworzenia wniosku jest wejście w menu „Usługi”, a następnie w „Katalog usług”. Użyć filtra, wpisać w listę usług RSP-DD i ukaże się „Złożenie dokumentu RSP-DD”. Kolejno trzeba przejść do usługi i jej szczegóły.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe

Sposób wypełnienia wniosku RSP-DD

Gdy wyświetli się formularz do wypełnienia będzie można zobaczyć wniosek częściowo wypełniony naszymi danymi, które pochodzić będą z osobistego konta PUE. Dalej trzeba zaznaczyć pole „Wniosek pierwszorazowy”, a następnie pola „Korekta pierwszorazowego wniosku” lub „Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia”, jeśli wniosek pierwszorazowy został już wysłany. W sytuacji kliknięcia „Korekta pierwszorazowego wniosku” trzeba wskazać datę złożenia tego wniosku pierwszorazowego. Trzeba pamiętać, że nie ma możliwości składania wniosku o kontynuację świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, co pierwszorazowy wniosek RSP-DD. Kolejny punkt to wpisanie rachunku bankowego, a następnie wybór rodzaju przeważającej działalności, w związku z którą ubiegamy się wsparcie oraz podanie odpowiedniego kodu. Po wypełnieniu dokumentu trzeba kliknąć „Sprawdź”, zapisać plik i przejść do wysyłki dokumentu, klikając „Wyślij”.

 

 

Podobne artykuły