Jak odzyskać zaległe alimenty?

Informacje z Polski

21-06-2021

Płacenie alimentów to obowiązek, który należy spełniać regularnie i w całej kwocie. Niestety często dochodzi do momentu, w którym dłużnik uchyla się od płacenia alimentów, stawiając osobę uprawnioną w ciężkiej sytuacji finansowej. W jaki sposób można odzyskać swoje należności?

Sposoby na odzyskanie alimentów

Istnieje kilka sposobów na odzyskanie należnych alimentów. Można złożyć wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec dłużnika, skierować sprawę do sądu cywilnego lub zwrócić się o pomoc do instytucji, która umożliwi skorzystanie z funduszu alimentacyjnego. Najczęściej jednak można starać się o odzyskanie należności na drodze postępowania egzekucyjnego – a tym zajmuje się komornik nowy dwór mazowiecki.

Postępowanie cywilne

Pierwszym krokiem, jakiego należy się podjąć, jest skierowanie sprawy do sądu w celu wyegzekwowania od dłużnika należnych alimentów. Pomyślnym zakończeniem sprawy jest prawomocny wyrok sądu zasądzający alimenty, który jest jednocześnie tytułem egzekucyjnym. Wyrok na wniosek wierzyciela może uzyskać klauzulę wykonalności, który jest już podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Ściąganie alimentów od dłużnika

Chcąc odzyskać należne alimenty, należy udać się z wyrokiem do komornika sądowego, który rozpocznie procedurę ściągania alimentów od dłużnika. Komornik w pierwszej kolejności dokona egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Przekazanie części wynagrodzenia na poczet alimentów następuje na wniosek komornika, który kierowany jest do pracodawcy dłużnika. Warto wiedzieć, że kwota w wysokości aktualnej pensji minimalnej jest wolna od zajęcia i nie może zostać przekazana na rzecz alimentów.

W dalszej części egzekucji komornik może zająć rachunki bankowe, jak i ruchomości oraz nieruchomości, które zostaną wystawione na licytację w celu uzyskania kwoty należnych alimentów.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Fundusz alimentacyjny

Jeżeli odzyskiwanie należnych świadczeń nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postępowaniu cywilnym, można skorzystać z pomocy funduszu alimentacyjnego. Wierzyciel musi w takiej sytuacji złożyć odpowiedni wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika, który nie wywiązuje się ze swoich alimentacyjnych obowiązków.

Wniosek taki należy złożyć w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta, załączając oświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne – czyli najczęściej komornika sądowego. Oświadcza on, że prowadzone aktualnie działania są bezskuteczne. Wówczas na rzecz wierzyciela wypłacane są środki pomocy społecznej, do których spłaty będzie zobowiązany dłużnik.

Pomoc prawna

Jeśli dłużnik skutecznie uchyla się od płacenia alimentów, wierzyciel może skierować sprawę do sądu cywilnego, wszcząć przeciwko niemu postępowanie karne czy skorzystać z funduszu alimentacyjnego. Chcąc zwiększyć swoje szanse na szybkie uregulowanie należności, wierzyciel może zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika, którego udział w sprawie może okazać się niezbędny w dochodzeniu zaległych alimentów.

Doskonała znajomość przepisów to większa szansa na odzyskanie należnych alimentów.

Podobne artykuły