Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Praca i biznes

07-01-2021

Kwotę wolną od podatku można najprościej zdefiniować, jako wysokość dochodu, od którego w danym roku podatkowym nie ma obowiązku odprowadzania podatku.

Kwota wolna od podatku – co warto wiedzieć na ten temat?

Należy podkreślić, że kwota wolna od podatku nie dotyczy wszystkich podatników. Obowiązuje ona wyłącznie osoby, które rozliczają się za pomocą PIT-u-36 lub PIT-u-37 i których przychody są opodatkowane wg skali podatkowej. Można zaobserwować, że wysokość kwoty wolnej od podatku sukcesywnie rośnie. Kilka lat temu była ona, bowiem jeszcze na poziomie 3091 zł, a nie tak dawno, bo w 2018 roku wynosiła 6600 zł. W roku 2020 ustawowo ustalona kwota wolna od podatku wynosi natomiast (tak samo jak w roku 2019) 8000 zł. Pamiętajmy jednak, że obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy nawet tych osób, których dochód nie przekroczył 8000 zł.

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

W jaki sposób oblicza się podstawę opodatkowania?

Dochód to różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Kwotę dochodu, od którego zostały odjęte ulgi (np. ulga za Internet, ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna, składki ZUS oraz darowizny) należy zaokrąglić do pełnych złotych wówczas otrzymamy wartość, która będzie stanowiła podstawę opodatkowania. To właśnie od tej kwoty należy wyliczyć podatek należny. Od wysokości podstawy opodatkowania zależy to, jaką stopę podatku będziemy musieli zastosować oraz to, jaką kwotą zmniejszającą podatek będziemy mogli pomniejszyć wyliczony podatek. Kwota zmniejszająca podatek zależna jest od kwoty wolnej od podatku i jest z nią ściśle powiązana.

Kwota obniżająca podatek – co to jest, ile wynosi?

Kwota obniżająca podatek to nic innego jak pochodna kwoty wolnej od podatku. W jakim celu się ją stosuje? Kwota obniżająca podatek ma zastosowanie do obniżenia wartości kwoty podatku. Należy przy tym zaznaczyć, że kwota podatku, która zostanie obniżona zostaje wyliczona od podstawy opodatkowania jeszcze przed odjęciem ulgi prorodzinnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi abolicyjnej. Pamiętajmy także o tym, że wraz ze wzrostem dochodu rocznego kwota zmniejszająca podatek jest niższa. W 2020 roku w przypadku osób z najniższymi dochodami (do 8000 zł) kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł. Takie osoby ze względu na wysokość kwoty wolnej od podatku nie zapłacą ani grosza podatku. W sytuacji, kiedy dochód roczny danej osoby znajduje się w przedziale od 8000 do 13000 zł kwota zmniejszająca podatek zostaje obliczona na podstawie następującego wzoru: 1360 - [834,88 x (podstawa obliczenia podatku – 8000) / 5000]. Natomiast w przypadku kwot mieszczących się w przedziale 13001 – 85528 zł kwota zmniejszająca podatek jest stała i wynosi 525,12. Jeżeli zaś chodzi o kwoty dochodów od 85529 do 127000 zł to w takiej sytuacji kwota obniżająca podatek będzie wynosić od 525,12 do 0 zł. Należy również zaznaczyć, że osoba, która osiągnie roczny dochód wyższy niż 127000 zł nie będzie mogła liczyć na skorzystanie z możliwości zmniejszenia kwoty swojego podatku przy wykorzystaniu kwoty zmniejszającej podatek.

Podobne artykuły